Aanmelden donateurs

Hierbij meld ik mij aan als donateur* van de Houtense Skate- en Schaatsvereniging (HSSV).

Het donateur zijn betreft het verenigingsjaar van 1 april  tot  en met 31 maart het jaar erop en wordt automatisch verlengd, tenzij een maand voor het einde van het verenigingsjaar is opgezegd.
U bent uiteraard vrij in de hoogte van uw donatie, wij hopen echter op een minimum bijdrage van € 10,00 .

Er wordt verwacht dat u de donatie binnen 14 dagen overmaakt op (Rabo)banknummer NL64 RABO 0126 9427 06 t.n.v. Houtense Skate- en Schaatsvereniging.

*Hoe de HSSV met uw gegevens omgaat wordt beschreven in de disclaimer.