Aanmelden lidmaatschap HSSV

Hiermee meld ik mij aan als lid van de Houtense Skate- en Schaatsvereniging. Ik weet dat het contributiejaar loopt tot en met de eerstvolgende 31 maart. Daarna wordt mijn lidmaatschap automatisch verlengd en ben ik opnieuw contributie verschuldigd tenzij ik mijn lidmaatschap vóór 1 maart opzeg (per brief of e-mail). De HSSV zal mij daar in februari aan herinneren.

Ik zal de contributie binnen 14 dagen overmaken op (Rabo)banknummer NL64 RABO 0126 9427 06 t.n.v.
Houtense Skate- en Schaatsvereniging. Daarmee wordt mijn aanmelding rechtsgeldig.

Jeugdleden (17 jr. of jonger bij aanmelding) € 25,00 en volwassenen € 30,00

*Hoe de HSSV met uw gegevens omgaat wordt beschreven in de disclaimer.
 

Alleen in te vullen, wanneer het aspirantlid bij aanmelding 17 jaar of jonger is.
Alleen in te vullen, wanneer het aspirantlid bij aanmelding 17 jaar of jonger is.