Aanmeldingsformulier (jeugd)toerschaatsen HSSV 2017-2018

Aanmeldingsformulier (jeugd)toerschaatsen
HSSV 2017 - 2018
Hiermee meld ik mij aan voor het (jeugd)toerschaatsen 2017-2018 van de Houtense Skate- en Schaatsvereniging (HSSV). Ik ben al lid van de HSSV of heb me daarvoor inmiddels aangemeld. Mijn aanmelding voor het komende (jeugd)toerschaatsseizoen betreft alleen dat seizoen en loopt dus niet automatisch door naar volgende schaatsseizoenen.
De kosten voor deelname aan het toerschaatsen betreffen een ijsbaanabonnement, een kleine toeslag, een trainersbijdrage en kosten van eventueel nog aan te schaffen clubkleding. De kosten van alleen de abonnementen, voor de donderdagavond € 131,- en voor de vrijdagmiddag € 140.75 voor 18+. € 114.25 voor jonger dan 18. (bedrag excl. trainersbijdrage, toeslag EHBO/poortcontrole en jaarlijkse contributie). Ik doe nu een aanbetaling van € 25,00. Zodra de definitieve kosten bekend zijn, ontvangt u een definitieve factuur. De clubkleding wordt afzonderlijk geregeld. Ik weet dat het dragen van clubkleding tijdens het toerschaatsen vereist is. Zonodig zal ik deze aanschaffen.
Ik zal de aanbetaling van ijsbaanabonnement en trainersbijdrage (€ 25,-) binnen 14 dagen overmaken op (Rabo)banknummer NL64 RABO 0126 9427 06t.n.v. Houtense Skate- en Schaatsvereniging o.v.v. voornaam, achternaam en geboortedatum. Daarmee wordt mijn aanmelding rechtsgeldig.

Voornaam  
Achternaam  
Geslacht man/vrouw
Geboortedatum  
Straat + huisnummer  
Postcode en Plaats  
Telefoon  
Mobiele telefoon  
E-mailadres  
Naam verzorger  
E-mailadres verzorger  
Interesse rijpoule ja/nee
Aangeboden kleding/schaatsen:  
Gevraagd kleding/schaatsen:  

Dit formulier s.v.p. ingevuld versturen naar jeugdschaatsenhssv@gmail.com
Hoe de HSSV met uw gegevens omgaat wordt beschreven in de disclaimer op de HSSV-website.