Jeugdschaatsen

Jeugdschaatsen
De Houtense Skate- en Schaatsvereniging biedt voor de jeugd van 6 tot en met 13 jaar het jeugdschaatsen aan. De kinderen leren op een leuke en speelse manier schaatsen. Vanaf eind september tot begin maart wordt iedere zaterdagmiddag van 17.30 tot 18.30 uur door HSSV trainers en hulpouders jeugdschaatslessen gegeven op de Utrechtse Vechtsebanen.
Schaatslessen
De jeugdschaatsers worden in verschillende groepen ingedeeld, afhankelijke van het niveau en de leeftijd van de kinderen. In de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan het recht op de schaatsen staan, de schaatsafzet, de juiste schaatshouding, slalom en het starten en remmen.
Gevorderde jeugdschaatsers zullen zich ook bezig gaan houden met het leren schaatsen van een bocht. Het plezier dat de kinderen in de schaatssport kunnen beleven staat altijd voorop. De grootte van de groep is ongeveer 10 kinderen en staan onder leiding van een vaste trainer aangevuld met één of meerdere hulptrainers/hulpouders. Aan het einde van het seizoen is er diplomaschaatsen. Bij het diplomaschaatsen worden bijvoorbeeld de start- en remproef en de slalomproef gedaan. Deze proeven worden ook in de lessen geoefend. Alle kinderen krijgen een diploma aan het eind van het schaatsseizoen.
Schaatsen
De jongste kinderen kunnen het beste op softbootschaatsen met lage noren beginnen. Bij deze schaatsen zitten de ijzers vast aan comfortabele zachte schoenen die tot boven de enkel reiken. Afhankelijk van de vorderingen kan een kind overgaan op noren. Schaatsen kunnen, tegen een kleine vergoeding, worden geslepen door één van de trainers.
Kleding
Tijdens de lessen is het belangrijk dat iedereen het HSSV schaatsjasje draagt. Zo ben je voor iedereengoed herkenbaar. Onder het HSSV jasje is warme kleding (bijv. thermoshirt) aan te raden. Dit voorkomt dat in gebogen houding de rug bloot komt. Voor de benen is een maillot met daar overheen een trainingsbroek of schaatsbroek het beste. Het dragen van handschoenen en een muts of schaatshelm is verplicht.
Bijzondere schaatsdagen
Gedurende het schaatsseizoen, worden er enkele bijzondere schaatsdagen georganiseerd. Zo is er de zaterdag voor 5 december het Sinterklaasfeest. Bij dit feest worden allerlei spelletjes gedaan, met als thema Sinterklaas. Daarnaast wordt op een zaterdag in januari de Jeugdelfstedentocht gereden. Bij deze tocht is de gehele ijsbaan omgetoverd in een Fries landschap en staan er stempelposten. Net als bij de echte Elfstedentocht moet je moet klunen, zijn er wakken in het ijs waar je omheen moet rijden, zijn er bruggetjes waar je onder door moet en is er een koek en zopie. Na afloop van de tocht krijgt iedereen een Elfstedenkruisje.
Diplomaschaatsen
Aan het einde van het schaatsseizoen wordt er voor een diploma geschaatst. De kinderen moeten dan een aantal proeven doen om te laten zien hoe goed ze hebben leren schaatsen tijdens het seizoen. Op basis van de resultaten die de kinderen over 3 proeven halen, wordt een diploma behaald. Dat diploma krijgen de kinderen uitgereikt tijdens de afsluiting van het schaatsseizoen in het clubhuis van de HSSV.
Informatiebijeenkomst
Voorafgaand aan de eerste schaatsles wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor de ouders en kinderen. Alle ouders van de geplaatste kinderen krijgen vóór aanvang van het seizoen hierover bericht. Verder is er een mogelijkheid om onderling schaatsen te ruilen of te verhandelen.

Aanmelden of informatie aanvragen
Aanmelden voor het jeugdschaatsen of informatie aanvragen over het jeugdschaatsen kan via door een mailtje te sturen naar jeugdschaatsenhssv@gmail.com. Indien gewenst kan een kind eerst eenproefles volgen alvorens zich aan te melden voor het jeugdschaatsen.