Lidmaatschap HSSV

Iedereen is van harte welkom bij de vereniging.
Om lid te worden van de Houtense Skate en Schaatsvereniging (HSSV) maak dan gebruik van één van de aanmeld opties onder het kopje Ledenservice.
Het lidmaatschap betreft het verenigingsjaar van 1 april tot  en met 31 maart het jaar erop en wordt automatisch verlengd, tenzij één maand voor het einde van het verenigingsjaar is opgezegd. 
De contributie bedraagt per 01-04-2016 € 30,00 voor volwassenen en € 25,00 voor jeugdleden (17 jaar of jonger).Een aanmeldformulier vind u via deze link.
Mocht u geen lid willen worden en de vereniging toch financieel willen steunen, dan kunt u zich hier aanmelden als donateur.
(Rabo)banknummer NL64 RABO 0126 9427 06  t.n.v. Houtense Skate- en Schaatsvereniging.