De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de HSSV vindt plaats op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur in het clubhuis aan de kruisboog.

Wil je aanwezig zijn bij de ALV dan graag aanmelden bij de secretaris via info@hssv.nl  Vanwege Corona maatregelen kunnen beperkt aantal personen ontvangen worden in het clubhuis.

Agenda en stukken zijn reeds verstuurd naar de leden.