Lidmaatschap HSSV

Iedereen is van harte welkom bij de vereniging. Om lid te worden van de Houtense Skate en Schaatsvereniging (HSSV) kunt u online inschrijven.

Het lidmaatschap betreft het verenigingsjaar van 1 april tot en met 31 maart het jaar erop en wordt automatisch verlengd, tenzij één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd. Kijk hier voor de kosten.

U-pas

Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde U-pas. Een U-pas geeft recht op een persoonlijk budget waarmee pashouders (een deel van) de kosten van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten van aangesloten organisaties kunnen betalen. Daarnaast geven veel van die organisaties ook zelf nog een korting aan U-pashouders. De U-pas wordt uitgegeven door een speciale U-pasorganisatie (zie www.u-pas.nl). Ook inwoners van Houten kunnen een U-pas krijgen.
Sinds oktober 2014 is ook de HSSV aangesloten bij de U-pas. Daardoor kunnen U-pashouders hun persoonlijk budget nu ook gebruiken voor deelname aan HSSV-activiteiten. De HSSV geeft zelf bovendien aan U-pashouders 10% korting op abonnementskosten van clubactiviteiten en op de aanschaf van clubkleding via de vereniging.